PROBOX logo

Naša prednost, vaša priložnost.

Namesto obveznega plačevanja prispevkov lahko, na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem PROBOX d.o.o., prav tako zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot. Tako si boste za svoj denar, ki bi ga sicer odvedli Skladu Republike Slovenije, obenem zagotovili tudi širok nabor proizvodov ali storitev, ki jih za vaše poslovanje dejansko potrebujete.

Think outside the box

Tisk

Izdelava tiskovin po naročilu
(vizitke, dopisni listi, letaki, razglednice, gibanke, promocijski katalogi, brošure, revije, …)

UV tisk

Tisk na vse vrste materialov, promo izdelke, …

Oblikovanje, priprava

grafično oblikovanje

Oblikovanje vseh vrst tiskovin, priprava za tisk.

Knjigovške storitve

knjigovske-storitve

Spiraljenje, šivanje z žico, lepljenje, …

Obrazna maska

Obrazne maske

XTRA-KN95

FFP2

Zaščitne obrazne maske XTRA KN95 so zelo mehke,  imajo nastavljiv nosni predel, močno elastiko, učinkovitost bakterijske filtracije >= 95%

Maska
Maska
Maska

1.500 ur lastnega dela

Pandemija covida-19 je pokazala, da je praktično ves svet odvisen od Kitajske, kjer je skoncentrirana vsa proizvodnja zaščitne opreme, tudi zaščitnih mask. Nabava mask je bila v času razglasitve epidemije pri nas in po svetu podobna loteriji, cene so poskočile v nebo, pojavilo se je ogromno neustreznih mask, ponarejenih certifikatov, ipd.
Zato smo v našem podjetju sestavili projektno skupino z nalogo zagnati proizvodni proces in izdelati zaščitne maske tipa FPP2, kasneje pa še tipa FPP3.

Z lastnim znanjem in sredstvi smo tako razvili in izdelali stroj, v katerega smo vložili preko 1.500 ur lastnega dela, v sodelovanju s številnimi zunanjimi sodelavci, kooperanti in strokovnjaki z različnih področij.

Stroj ima v svoji začetni fazi izdelave kapaciteto 20.000 mask na dan. Naši dobavitelji materiala so evropski proizvajalci iz Nemčije, Belgije in Poljske, ki imajo vse potrebne certifikate, s katerimi jamčijo kakovost materiala.

maska-kn95

Izdelki podjetja PROBOX

Nakupujte varno in udobno, naročilo vam dostavimo na dom.

probox

Obiščite našo spletno trgovino in preverite celotno ponudbo.

IZDELKI

Invalidske kvote

nadomestna izpolnitev kvote

Tudi vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?
Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
– ima zaposleno predpisano število invalidov ali
– plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 563,47 EUR.

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Kako in koliko lahko prihranite?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebujete za svoje delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot. Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida:

Mesečno Letno
1 invalid 1.053,49 € 12.641,85 €
Ekonomski učinek izbire nadomestne izpolnitve kvote.
Mesečno Letno
Vrednost pogodbe 1.250,00  € 15.000,00 €
od tega strošek dela
(86 % pri dejavnosti čiščenje)
1.075,00  € 12.900,00 €
št. realiziranih invalidov iz nadomestne izpolnitve kvote
(minimalna višina stroškov dela 1.053,49 €)
1 12
Prihranek, ki ga predstavlja nadomestna izpolnitev kvote
(vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote ni potrebno)
-589,95  € -7.079,44 €
Skupni strošek 660,05  € 7.920,56 €
Primerjava oddaje naročila invalidskemu in neinvalidskemu podjetju (v primeru neizpolnjevanja kvote)
Mesečno Letno Mesečno Letno
Vrednost pogodbe 1.250,00 € 15.000,00 € 937,50 € 11.250,00 €
od tega strošek dela
(85 % pri dejavnosti čiščenje)
1.075,00  € 12.900,00  €
Vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote
(prihranek, ki ga predstavlja nadomestna izpolnitev kvote
0,00 € 0,00 € 589,95  €

(obveznost vplačila v
invalidski sklad ostaja,
saj kvota ni izpolnjena)

7.079,44 €
Skupni strošek 1.250,00 € 15.000,00 € 1.527,45  € 18.329,44  €
indeks 1 1 1,22 1,22
prihranek 277,45 € 3.329,44 € 0,00 € 0,00 €
Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem Probox d.o.o.?

Prednosti poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. z namenom nadomestne izpolnitve kvote:

1

Širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;

2

Ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;

3

S poslovnim sodelovanjem z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe;

Imate vprašanje?
Pišite nam.