PROBOX logo

Naša prednost, vaša priložnost.

Podjetje Probox d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2018 in od takrat na trgu uspešno nastopa kot samostojno invalidsko podjetje. Naša prednostna naloga je družbeno odgovorno delovanje, s katerim lahko pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju, skrbi za prihodnost in dobrobit celotne družbe. Zaposlujemo več kot 50% oseb s statusom invalida, s čimer prispevamo k njihovi uspešni integraciji v delovno okolje in spodbujamo k večji družbeni ozaveščenosti.

Think outside the box

Tisk

Izdelava tiskovin po naročilu
(vizitke, dopisni listi, letaki, razglednice, gibanke, promocijski katalogi, brošure, revije, …)

UV tisk

Tisk na vse vrste materialov, promo izdelke, …

Oblikovanje, priprava

grafično oblikovanje

Oblikovanje vseh vrst tiskovin, priprava za tisk.

Knjigovške storitve

knjigovske-storitve

Spiraljenje, šivanje z žico, lepljenje, …

Katalog koledarjev in poslovnih daril

Katalog poslovnih in promocijskih daril

Izdelki podjetja PROBOX

Nakupujte varno in udobno, naročilo vam dostavimo na dom.

Obiščite našo spletno trgovino in preverite celotno ponudbo.

Invalidske kvote

nadomestna izpolnitev kvote

Tudi vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?
Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
– ima zaposleno predpisano število invalidov ali
– plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 877,73 EUR.

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Kako in koliko lahko prihranite?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebujete za svoje delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot. Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote (NDM) je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida, kar znaša 1.567,38 eur.

Če v našem podjetju naročite tiskovine, ki jih potrebujete (vizitke, dopisne liste, predstavitvene kataloge, ob koncu leta pa tudi poslovna darila, koledarje in rokovnike) v skupni vrednosti 3.200 eur (+ddv), je v tej vrednosti priznan strošek dela invalida 1.568 eur, s čimer ste zadovoljili zakonsko predpisani NDM za 1 invalida (1.567,38 eur). To pomeni, da ste z naročilom tiskovin v invalidskem podjetju hkrati izpolnili obveznost do Sklada in plačilo 877,73 eur za 1 invalida naslednji mesec ni potrebno.

Ekonomski učinek izbire nadomestne izpolnitve kvote.
  Mesečno Letno
a. Vrednost pogodbe – naročila 3.200,00  € 38.400,00 €
b. Od tega strošek dela invalida v Probox-u
(do 49 % pri dejavnosti drugo tiskanje)
1.568,00  € 18.816,00 €
c. Št. realiziranih invalidov iz nadomestne izpolnitve kvote
(minimalna zakonsko predpisana višina stroškov dela 1.567,38 €)
1 12
d. Vaš prihranek
(vplačilo v Sklad zaradi izpolnjevanja nadomestne kvote ni potreben)
-877,73  € -10.532,76 €
e. Dejanski skupni strošek naročila izdelkov (a – d) 2.322,27 € 27.867,24 €
Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem Probox d.o.o.?

Prednosti poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. z namenom nadomestne izpolnitve kvote:

Širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;

Ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;

S poslovnim sodelovanjem z invalidskim podjetjem Probox d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe;

Prelistajte brošuro

Imate vprašanje?
Pišite nam.