GDPR določila

UPRAVLJALEC
Uradno ime organizacije: Probox d.o.o.
Sedež podjetja: Štrbenkova cesta 6, 3320 Velenje
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Mateja Regvat

UPORABA, OBSEG IN NAMEN HRANJENJA IN OBDELAVE
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, posredovanja ponudb, tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:
– naslov elektronske pošte
– ime
– priimek

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

OBDOBJE HRAMBE
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

PRAVICE POSAMEZNIKA (osebe)
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:
– vpogled
– popravek
– popoln izbris
– omejitve obdelave
– ugovor obdelavi
– prenosljivost obdelave
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. V kolikor smatrate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem in z veljavno zakonodajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 
 
Probox d.o.o.